DSCN0577  DSCN0580  白頭翁停在電線上,牠跳呀跳的,似乎發現了甚麼,一個動作俯衝的飛走了,而懶懶的斑鳩將粗呀的巢築在電線杆上的電線匣內,探呀探的舒服的孵著蛋DSCN0587  DSCN0590  DSCN0591         DSCN0548         DSCN0547  

小琴花園 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()